Adoptivbørns fysiske og psykiske helbred - efter emne

DAMP/MBD/ADHD Hepatitis B HIV Præmature Tidligt følelsesmæssig skade/tilknytningsproblemer Tidlig pubertet

DAMP/MBD/ADHD

Andreassen, Tor Herman: Dårlig konsentrasjon, uro og impulsivitet: kan det være MBD? I: Adopsjonsforum. Årg. 22, 1997, nr. 1. S. 6-7. ISSN 0802-7617. Det er vanskeligt at afgøre, om et barns adfærdsvanskeligheder skyldes psykiske eller neurologiske faktorer. Artiklen gennemgår symptomerne på MBD-problemer og hvad forældre kan gøre.

Cleve, Elisabeth: Från kaos till sammanhang : psykoterapi med en pojke som har diagnosen ADHD. Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2000. 280 s. ISBN 91-46-17677-2. Bogen beskriver et behandlingsforløb hos et adoptivbarn med svære psykiske problemer. Se anmeldelsen

Schriver, Lars: DAMP-børn og tidligt følelsesmæssigt skadede børn. I: Adoption & Samfund. Årg. 21, 1998, nr. 2. S. 8-9. ISSN 0106-0678. Svar på et læserspørgsmål om definition og forskel på de to begreber.

Hepatitis B

Bonderup, Ole K. & Ulrik Tage-Jensen: Hepatitis B-smitte fra et adoptivbarn til en voksen. I: Ugeskrift for læger. Årg. 157, 1995, nr. 29. S. 4141-4142. ISSN 0041-5782.

Hjelt, Karsten: Hepatitis B og adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 15, 1991, nr. 5. S. 10. ISSN 0106-0678.

Kjærgaard, Niels: Adoptivbørn som bærere af hepatitis B antigen. I: Ugeskrift for læger. Årg. 148, 1986, nr. 23. S. 1408-1409. ISSN 0041-5782.

Schriver, Lars: Hepatitis og adoption. I: Adoption & Samfund. Årg. 23, 1999, nr. 2. S. 9-10. ISSN 0106-0678.

Spurkland, Anne: Adoptivbarn og hepatitt B: kan mitt barn være smittet? I: Adopsjonsforum. Årg. 22, 1997, nr. 2. S. 10-11. ISSN 0802-7617.

Spurkland, Anne: Adoptivfamilie og hepatitt B: viktig å teste for hepatitt B, fo nå finnes det vaksine. I: Adopsjonsforum. Årg. 22, 1997, nr. 3. S. 14-15. ISSN 0802-7617.

Hepatitisforeningens hjemmeside – www. hepatitisforeningen.dk.

HIV

Hjelt, Karsten: Adoption fra lande med høj hyppighed af AIDS. I: Adoption & Samfund. Årg. 15, 1991, nr. 3. S. 6. Artiklen handler bl.a. om smittemåder og diagnostiske vanskeligheder.

Holtveg, Helle & Åge-Emil Lysholm: Om risikoen for HIV-smitte hos adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 21, 1997, nr. 3. S. 12. ISSN 0106-0678. Rapport fra et møde på Hvidovre Hospital med eksperter indenfor HIV/AIDS. Mødet var arrangeret af Danadopt i anledning af at seks børn fra Indien, der skulle have været adopteret til Danmark, viste sig at være HIV-smittede.

Schriver, Lars: HIV og adoption. I: Adoption & Samfund. Årg. 21, 1997, nr. 2. S. 13. ISSN 010678. Om HIV-test af adoptivbørn.

Præmature børn

Schriver, Lars: Præmaturt barn. I: Adoption & Samfund. Årg. 19, 1995, nr. 1. S. 9-10. ISSN 0105-0678. Artiklen handler om årsager og risici ved præmature adoptivbørn.

Dansk Præmatur Forenings hjemmeside – www.praematur.dk

Tidligt følelsesmæssigt skadede børn/tilknytningsproblemer

*Bergqvist-Larsson, Solveig: Låtsasmorsa : en dramatisk berättelse om ett utsatt föräldraskap och
ett sårat barn.
Borlänge : Björnen, 1999. 133 s. ISBN 91-88528-30-8

*Chisholm, KA: Three year follow-up of attachment and indiscriminate friendliness in children adopted from Romanian orphanages. I: Child Development. Vol. 69, 1998. S. 1092-106. ISSN 0009-3920.

Haarklou, Joakim: Rasmus modsat – eller noget helt andet. I: Adoption & Samfund. Årg. 24, 2000, nr. 2. S. 8-10. ISSN 015-0678. Oversat fra norsk af Axel Duckert. Artiklen ”Emma tvert imot – eller noe mer?” har tidligere været bragt i de norske tidsskrifter Fosterhjemskontakt, Verdens Barn (1998, nr. 2) og Adopsjonsforum (1999, nr. 6) og handler om adoptivbørn med tidlig følelsesmæssig skade.

Hertz, Søren, Gitte Haag & Flemming Sell: Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. I: Adoption & Samfund. Årg. 2002, nr. 4. S. 4-6. Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz og psykologerne Gitte Haag og Flemming Sell mener at fokus på tidlig frustration kan bidrage til negative selvopfyldende profetier.

*Hoksbergen, R. & C. van Dijkum: Trauma experienced by children adopted from abroad. I: Adoption & Fostering. Årg. 25, 2001. S. 18-25. ISSN 0308-5759.

*Hughes, Daniel A.: Building the bonds of attachment : awakening love in deeply troubled children. Rowman, 2004. 312 s. ISBN 0765702371.

Hughes, Daniel A.: Facilitating developmental attachment : the road to emotional recovery and behavioral change in foster and adopted children. Northvale, New Jersey : Jason Aronson, 1997. 264 s. ISSN 0-7657-0038-7.Bogen henvender sig både til adoptivforældre og professionelle behandlere og handler om tilknytningsproblemer hos plejebørn og adoptivbørn. Den gennemgår forskellige terapi- og behandlingsformer.

Møller, Nina: Vi troede vi var dårlige forældre. I: Børn og Unge. Årg. 32, 2001, nr. 37. S. 6-10. ISSN 0006-5633. Også bragt i Adoption & Samfund, 2002, nr. 3
Om tilknytningsproblemer hos adoptivbarnet Thomas og Holdingterapi. Samhørende artikler i samme nummer: Holding og tidlig tilknytning, Pædagog: Thomas ved jeg er hans allierede.

Qvist, Charlotte: Mor, man må ikke gå fra børn, vel?. Kbh. : Vinten, 2000. 192 s. ISBN 87-612-0475-7. (Virkelighedens verden). En mors beretning om at adoptere en tidligt skadet dreng på tre år fra Colombia og familiens kamp for at få hjælp og støtte til at klare problemerne.

Rygaard, Niels Peter: Tilknytningsproblemer hos adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 24, 2000, nr. 5. S. 14-15. ISSN 0105-0678. Første del af artikel om tilknytningsproblemer og –forstyrrelser hos adoptivbørn.

Rygaard, Niels Peter: Tilknytningsproblemer hos adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 24, 2000, nr. 6. S. 8-11. Anden del af artikel om tilknytningsproblemer og –forstyrrelser hos adoptivbørn.

Rygård, Niels Peter: Børn og unge med tilknytningsforstyrrelse ”tidlig frustration” : håndbog i det praktiske arbejde. Svendborg : ForfatterForlaget 2000, 2004. 2. udg. 223 s. (1. udg. 2002). ISBN 87-90969-10-3. Bogen henvender sig først og fremmest til behandlere, men afsnittet Tilknytningsproblemer og tilknytningsforstyrrelse hos adoptivbørn (s. 163-180) kan læses selvstændigt og henvender sig til adoptivforældre.

*Øhren, Andreas: Consuelo : en adopsjonshistorie. Oslo : Gyldendal, 1995. 163 s. ISBN 82-05-2349-6.
 

Tidlig pubertet

*Mul, D., W. Oostdijk & Sls. Drop: Early puberty in adopted children. I: Hormone Research. 57, 2002. S. 1-9. ISSN 0301-0163.

*Mul, D., HJM. Versluis-den Bieman , FME. Slijper, W. Oostdijk, JJJ. Waelkens & SLS. Drop: Psychological assessments before and after treatment of early puberty in adopted children. I: Acta Paediatrica. Årg. 90, 2001. S. 965-971. ISSN 0803-5253

Schriver, Lars: [Tidlig pubertet]. I: Adoption & Samfund. Årg. 23, 1999, nr. 1. S. 17. ISSN 0105-0678. Svar på læserspørgsmål om tidlig pubertet hos adoptivbørn.

Skakkebæk, Niels E.: Pubertetsudvikling hos adoptivbørn. I: Adoption & Samfund. Årg. 19, 1995, nr. 4. S. 4-5. ISSN 0105-0678. Interview med professor Niels Skakkebæk, Rigshospitalet, om tidlig pubertet hos adoptivbørn.